TKTA HAKKINDA

Hakkımızda

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi, 2008 yılında kaynak teknolojisini bilimsel ve uygulama alanında geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kaynak sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda düzenlemeleri yapmayı, denetlemeyi ve Türk kaynak sektörüne hizmet etmeyi hedeflemektedir. Kaynak teknolojisi alanında çalışmalar yapan profesyonelleri bir araya getiren TKTA, üyeleri arasında teknoloji transferini sağlamakta ve gelişimi için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Üretimde tasarruf sağlayan, verimliliği ve kaliteyi artıran, çevreye duyarlı üstün kaynak teknolojileri Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi çerçevesinde araştırılıp bilgi ve deneyim paylaşımı ile kaynak sektörü daha ileri seviyelere çıkarılacaktır. Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi bu amaçla Uluslararası Kaynak Enstitüsü ile ilişkilerini geliştirerek dünyada kaynak alanında yaşanan gelişmelerin takip edilmesini sağlamaktadır.

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi öncelikli olarak kaynak konusunda çalışmalar yapan herkesi çatısı altında toplamakta, bireyler ve kuruluşlar arasında iletişimi güçlendirecek faaliyetler düzenlemektedir. Bu doğrultuda kaynakta eğitim, yeterlilik ve sertifikasyon ortak kurallar ve ilgili teknoloji tanımlama çalışmaları yaparak kaynakta niteliği ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Misyon

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi’nin misyonu, T. C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 04.02.2008 tarih ve 6969 sayılı Olur yazısı doğrultusunda, Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ile işbirliği içerisinde kaynak teknolojisi bilimi ve uygulamasında etik kurallar çerçevesinde küresel bir organ olarak ağ oluşturma ve bilgi değişimi sağlamaktır.

Amaç

Sanayi sektörüne yönelik kaynak ve uygulamalarıyla ilgili bilgiyi yaymak, genişletmek, bildirmek ve teşvik etmek.

Kaynak endüstrisi ile eğitim kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak kaynak endüstrisinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak. Kaynak alanında eğitim ve sertifika programları ile bu alandaki beceri ve verimliliği geliştirmek.

Kaynakla ilgili personelin öğretim, eğitim, kalifikasyon ve sertifikasyonu için genel kurallar ve bunların uygulaması için kurallar tanımlamak.

Akademi üyelerinin kaynak endüstrisine yönelik kaynak teknolojileri ile ilgili her türlü, uygulama, araştırma, test, buluş, işlem, metod, tasarım, dizayn faaliyetlerini teşvik etmek ve bu amaçla ilgili araç, gereç, tesis ve diğer kolaylıkları üyelere sağlamak.

Kaynak teknolojileri ile ilgili her türlü araştırma, deney, test, teknik çalışma, dizayn, tasarım, tesis ve fabrika gelişimi, makine ve prosesleri yürütmek, yapmak ve yapılmalarına yardımcı olmak.

IIW tarafından belirlenen prosedürlere ve akademi kurallarına uygun olarak kaynak eğitimleri ile ilgili sınavları IIW adına yapmak ve sertifikaları onaylamak.

Uluslararası standartlarda eğitim veren eğitim kuruluşlarına IIW adına işlerlik onayı vermek, bu kuruluşları denetlemek.

Kaynak endüstrisi ile eğitim kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak kaynak endüstrisinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaşması konusunda çalışmalar yapmak.

TKTA’nın faaliyetlerini destekleyecek her türlü uluslararası ve ulusal seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim, kurs, sergi, gösteri, toplantı ve diğer aktiviteleri planlamak ve icra etmek.

Kaynak faaliyetleri içinde sürdürülebilir çevresel gelişmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

Plastiklerin ve bileşiklerin eklenmesi, tasarımı, proses kontrol, denetim ve bilgi kullanmada, çeşitli ortamlarda ve uzaktan kumanda altında kaynak yapma, personelin öğretim, eğitim ve kalifikasyonunda sağlık ve güvenlikle ilgili yeni sorunlarda bilgisayarlardan yararlanma tekniklerini geliştirmek,

Uluslararası Kaynak Mühendisleri, Kaynak Teknoloğu, Kaynak Pratisyeni, Kaynak Uzmanı, Kaynakçı, Kaynak Denetçisi, Kaynak Tasarımcısı, ile her seviyede kaynak elemanları yetiştirmek amacıyla IIW standartlarına uygun olarak eğitim faaliyetini yürütmek. Bu amaçla gerektiğinde üniversitelerle de işbirliği içerisinde olmak.